Završna konferencija projekta GIZ-a „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“

Home » Završna konferencija projekta GIZ-a „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“ » Novosti i dešavanja 2015 » Završna konferencija projekta GIZ-a „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji“

Decembra 2015.

Beograd, 10.12.2015.godine – Projekat srpsko-nemačke saradnje „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava“ – urbani modul je u proteklih šest godina gradovima i opštinama u Srbiji pružio tehničku podršku u modernizaciji upravljanja zemljištem na lokalnom nivou. Svoj doprios dali su mnogobrojni partneri, a posebno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje ima ključnu ulogu u diskusiji i uvođenju novih instrumenata za upravljanje zemljištem u zakonodavni okvir i praksu.U svetlu željenog pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, poseban cilj projekta u proteklih šest godina bio je da se poslovanje partnera na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou, uskladi sa standardima i smernicama EU u oblasti upravljanja gradskim zemljištem, posebno u segmentima urbanističkog planiranja, razvoja građevinskog zemljišta i procene vrednosti nekretnina. Projekat je u cilju uvođenja i jačanja instrumenata za upravljanje zemljištem u Srbiji svoje aktivnosti realizovao po bottom-up principu u dve faze. Prvu fazu, koja je trajala u periodu 2010-2012.godine, obeležili su pilot projekti na lokalnom nivou, dok su u drugoj fazi 2013-2015.godine iskustva iz prethodne faze poslužila kao osnova za jačanje diskusije na nacionalnom nivou.

ND STUDIO_116ND STUDIO_214

Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naročito je naglasila da je GIZ doprineo uvođenju novih pravnih instituta, a pre svega instituta ranog javnog uvida i instituta urbane komasacije, koji predstavljaju značajne instrumente u planiranju prostora “.

„Urbani modul projekta, koji je u ime GIZ-a sproveo nemački konzorcijum AMBERO-ICON, ostvario je izuzetne rezultate na lokalnom i nacionalnom nivou. Više nagrada za saradnju projekta sa 14 gradova i opština u Srbiji sa jedne strane i aktivan doprinos u izradi nacrta delova novog zakona o planiranju i izgradnji sa druge predstavljaju primere uspešne saradnje’’, izjavio je g. Harald Miler (Harald Müller), direktor projekta i vođa AMBERO tima.

,,Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, sa ponosom obaveštavamo javnost da je nemačka vlada odobrila nastavak projekta za Republiku Srbiju, koji počinje 2016. godine’’, izjavio je gospodin Sigmund Miler (Siegmund Müller ), direktor GIZ-a u Srbiji.

Izložbi i obeležavanju završetka druge faze projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava“ – urbani modul prisustvovale su brojne ugledne zvanice, među kojima su bili gospodin Jürgen Schmid, I (prvi) sekretar privredna saradnja Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, predstavnici ministarstava i lokalnih samouprava, kao i ostali partneri na projektu.

ND STUDIO_101